ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ДОБРОВОЉНЕ ДАВАОЦЕ КРВИ

Препорука за поступак са добровољним даваоцима крви су примили COVID-19 вакцину

  1. Добровољни даваоци крви морају задовољавати опште критеријуме за давање крви;
  2. Неопходно је да поседују документацију из које се види коју врсту вакцине односно вакцину којег произвођача су примили;
  3. Уколико немају документ са податком о врсти вакцине коју су примили, давање крви се одлаже на 4 недеље;
  4. Уколико су примили вакцину произвођача Мoderna, Pfizer, SinoVac које су инактивисане или RNK вакцине, нема одлагања давања крви;
  5. Уколико су примили вакцину произвођача AstraZeneca, Sputnik V, Janssen са вирусним вектором, давање крви се одлаже за 2 недење;
  6. Особе које су примиле COVID-19 вакцину немају право да донирају реконвалесцентну плазму;

Препоруке су сачињене у складу са препорукама FDA и AABB и примењују се до добијања препоруке од стране Института за јавно здравље Србије и Републичке стручне комисије за трансфузијску медицину.