Знак

Настанак знака

ck-cpm

1859. Анри Динан је сведок битке код Солферина, на северу Италије. Хиљаде рањеника је остављено без неге, лешеви су препуштени пљачкашима и дивљим животињама. Санитетске службе оружаних снага нису биле довољно ефикасне, између осталог зато што нису биле обележене јединственим знаком који би био препознатљив свим странама у сукобу.

1863. Међунардона конференција заседа у Женеви како би пронашла начине да се побољша ефикасност санитетских служби оружаних снага на терену. Усваја се Црвени крст на белој основи као знак распознавања друштава за пружање помоћи рањеним војницима (будућа Национална друштва Црвеног крста или Црвеног полумесеца).

1864. Усвајање прве Женевске конвенције која прихвата Црвени крст на белој основи као знак распознавања санитетских служби оружаних снага.

1876. За време рата који бесни Балканом, Отоманско царство одлучује да уместо Црвеног крста користи Црвени полумесец на белој основи. Египат прихвата исти знак, док се Персија касније опредељује за црвеног лава и сунце на белој основи. Ове државе ставиле су резерве на постојећу Конвенцију, и горе поменути знаци су затим унети у Конвенције усвојене 1929. године.

1949. Члан 38. Женевске конвенције из 1949. године потврђује Црвени крст, Црвени полумесец или Црвени лав и сунце на белој основи, као заштитне знаке војних санитетских служби. Једини познати изузеци су знаци Црвени полумесец и Црвени лав и сунце.

1980. Исламска република Иран одустаје од употребе Црвеног лава и сунца и усваја Црвени полумесец.

1982. Међународна федерација друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца усваја Црвени крст и Црвени полумесец на белој основи као свој знак.

ЗНАК КАО СИМБОЛ

. . . ЗАШТИТЕ (ЗАШТИТНА УПОТРЕБА)

Ово је основна намена знака Црвеног крста или Црвеног полумесеца: У време сукоба, он предствља видљиву ознаку заштите коју пружају Женевске конвенције. Овај знак борцима даје до знања да извесне особе (добровољци Националних друштава, медицинско особље, делегати МКЦК-а, итд.), медицинске установе (болнице, станице прве помоћи итд) или превозна средства (копнена, водена или ваздушна) уживају заштиту Женевских конвенција и њихових допунских протокола. Заштитна употреба знака треба да код бораца изазове рефлекс уздржавања и поштовања. Стога знак мора бити великих димензија.

. . . ПРИПАДНОСТИ ПОКРЕТУ (ИНДИКАТИВНА УПОТРЕБА)

Индикативна употреба знака служи да покаже, првенствено у миру, да су нека особа или предмет повезани са Међународним покретом Црвеног крста и Црвеног полумесеца, тј. са неким од Националних друштава Црвеног крста или Црвеног полумесеца, са Међународном федерацијом друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца, или са Међународним комитетом Црвеног крста. У том случају знак треба да буде мањих размера. Сврха му је такође да подсети да ове институције раде у складу са основним принципима Покрета; он је, дакле и симбол тих Принципа.

КО ИМА ПРАВО ДА КОРИСТИ ЗНАК У МИРУ

ИНДИКАТИВНА УПОТРЕБА (МАЛЕ ДИМЕНЗИЈЕ)

– Пре свега НАЦИОНАЛНА ДРУШТВА ЦРВЕНОГ КРСТА И ЦРВЕНОГ ПОЛУМЕСЕЦА. Она су овлашћена да користе знак у складу са својим националним законодавством које одређује правила индикативне употребе знака, и у складу са Правилником о употреби знака од стране Националних друштва које је Покрет усвојио 1991. године. Национална друштва се обавезују да ће се при употреби знака искључиво бавити активностима које су у складу са основним приципима Покрета, односно пружањем добровољне и непристрасне помоћи свим угроженим особама. Национална друштва такође могу да користе знак у оквиру својих менифестација или кампања за прикупљање добровољних прилога, под условима наведеним у Члану 23. став 1 и 2. Правилника о употреби знака од стране Националних друштава; друге установе (трговачка предузећа итд.) могу се прикључити овим манифестацијама или кампањама, али само под строго одређеним условима (Члан 23. став 3. и Чланови 24. и 25. Правилника о употреби знака).

– АМБУЛАНТНА ВОЗИЛА И СТАНИЦЕ ПРВЕ ПОМОЋИ под управом трећих лица такође имају право да истичу знак као средство означавања, али само у миру и под условом да је та употреба у складу са националним законодавством, да ју је Национално друштво изричито одобрило, и да су станице прве помоћи искључиво намењене указивању бесплатне неге.

 

ЗАШТИТНА УПОТРЕБА

(ВЕЛИКЕ ДИМЕНЗИЈЕ)

– МЕДИЦИНСКЕ УСТАНОВЕ (болнице, станице прве помоћи, итд.) И ПРЕВОЗНА СРЕДСТВА НАЦИОНАЛНИХ ДРУШТАВА (копнена, водена или ваздушна), чија је медицинска намена у случају сукоба унапред одређена, могу се већ у миру служити знаком као знаком као заштитним средством ако се власти са тим сагласе.

–  МЕЂУНАРОДНИ КОМИТЕТ ЦРВЕНОГ КРСТА И МЕЂУНАРОДНА ФЕДЕРАЦИЈА ДРУШТАВА ЦРВЕНОГ КРСТА И ЦРВЕНОГ ПОЛУМЕСЕЦА могу да користе знак у свако добар (како у миру тако и у рату) без икаквих ограничења.

 

КО ИМА ПРАВО ДА КОРИСТИ ЗНАК У ВРЕМЕ СУКОБА

ИНДИКАТИВНА УПОТРЕБА (МАЛЕ ДИМЕНЗИЈЕ)

Само НАЦИОНАЛНА ДРУШТВА ЦРВЕНОГ КРСТА И ЦРВЕНОГ ПОЛУМЕСЕЦА. Како би се избегла свака забуна око употребе знака као заштитног средства, знак се не сме стављати на траку око руке нити на кровове зграда.

ЗАШТИТНА УПОТРЕБА

(МАЛЕ ДИМЕНЗИЈЕ)

–  САНИТЕТСКЕ СЛУЖБЕ ОРУЖАНИХ СНАГА.

–  НАЦИОНАЛНА ДРУШТВА ЦРВЕНОГ КРСТА И ЦРВЕНОГ ПОЛУМЕСЕЦА, законски призната и опуномоћена од стране својих влада да помажу санитетској служби оружаних снага. Она знак могу користити у циљу заштите само оног дела свог особља и опреме који су у рату стављени на располагање званичне војне санитетске службе, под условом да то особље и опрема обављају исте задатке – и никакве друге – као и служба којој помажу, и да подлежу војним законима и правилима.

–  ЦИВИЛНЕ БОЛНИЦЕ које су државне власти признале као такве и овластиле да знак истакну у заштитне сврхе.

– СВЕ ЦИВИЛНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЈЕДИНИЦЕ (болнице, станице прве помоћи) признате и овлашћене од стране надлежних власти (ово се односи само на државе потписнице Протокола I).

– ОСТАЛА ДРУШТВА ЗА ПРУЖАЊЕ ДОБРОВОЉНЕ ПОМОЋИ, под истим условима као и Национална друштва (тј. да су призната и овлашћена од стране владе, да знак користе једино за особље и опрему који помажу санитетској служби оружаних снага, и да подлежу војним законима и прописима).

 

ЗЛОУПОТРЕБА ЗНАКА

Свака држава која је приступила Женевским конвенцијама дужна је да предузме мере како би у свим околностима спречила и сузбила злоупотребе знака. Пре свега да пропише закон о заштити знака Црвеног крста или Црвеног полумесеца.

Свака употреба која није изричито дозвољена Женевским конвенцијама и њиховим Допунским протоколима представља злоупотребу знака. Ево неколико примера :

ИМИТАЦИЈЕ

Овде се мисли на знаке који могу да доведу до забуне због своје сличности са знаком Црвеног крста или Црвеног полумесеца. То су на пример имитације по боји и облику.

УЗУРПАЦИЈЕ

– Употреба знака Црвеног крста или Црвеног полумесеца од стране неовлашћених тела или појединаца (трговачка предузећа, не-владине организације, приватна лица, приватни лекари, апотекари, итд).

– Употреба знака од стране лица која на то имају права, али знак користе у сврхе које нису у складу са основним принципима Покрета (на пример, особа овлашћена да истиче знак користи га да би у свом слободном времену лакше прелазила границу).

 

ТЕШКЕ ЗЛОУПОТРЕБЕ (ПЕРФИДИЈА)

Употреба знака Црвеног крста или Црвеног полумесеца за време рата у циљу заштите наоружаних бораца или ратне опреме (на пример, возило хитне помоћи или хеликоптер означен Црвеним крстом који превозе наоружане борце; складиште муниције прекривено заставама Црвеног крста) сматра се ратним злочином.

ЗНАЦИ ЦРВЕНОГ КРСТА И ЦРВЕНОГ ПОЛУМЕСЕЦА СУ ТЕМЕЉ ЦЕЛОКУПНЕ ХУМАНИТАРНЕ АКТИВНОСТИ : ОНИ ТРЕБА ДА ШТИТЕ ЖРТВЕ И ОНЕ КОЈИ ИМ ПРУЖАЈУ ПОМОЋ.

ЗАШТИТНУ ВРЕДНОСТ ЗНАКА ТРЕБА ГРАДИТИ ЈОШ У МИРУ ЈЕР КАД ИЗБИЈУ НЕПРИЈА-ТЕЉСТВА МОЖЕ БИТИ ПРЕКАСНО БОРИТИ СЕ ПРОТИВ ЊЕГОВЕ ЗЛОУПОТРЕБЕ.

БОРБОМ ПРОТИВ ИМИТАЦИЈА И УЗУРПАЦИЈЕ ЗНАКА У МИРУ ПОСТИЖЕ СЕ УВЕРЕЊЕ ДА ЖРТВЕ СУКОБА НЕЋЕ БИТИ ПРЕПУШТЕНЕ СУДБИНИ, А ДА ЋЕ ОНИ КОЈИ ИМ ПРУЖАЈУ ПОМОЋ УЖИВАТИ ГАРАНЦИЈЕ КОЈЕ СУ ИМ ПОТРЕБНЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ СВОГ ПОСЛА.

СВАКО ОД НАС МОЖЕ ДА ОЧУВА И ПОЈАЧА ЗАШТИТНУ ВРЕДНОСТ ЗНАКА. СВИ МИ КАО ПОЈЕДИНЦИ ИМАМО ОБАВЕЗУ ДА ГАРАНТУЈЕМО ЗАШТИТУ КОЈУ ПРУЖА ОВАЈ ЗНАК, ЈЕР ОН СУТРА МОЖЕ И НАМА СПАСИТИ ЖИВОТ.