Принципи Црвеног крста

ХУМАНОСТ

Међународни покрет Црвеног крста и Црвеног полумесеца, рођен у жељи да без дискриминације укаже помоћ рањеницима на бојном пољу, у свом међународном и националном виду настоји да спречи и ублажи људске патње у свим приликама. Његов је циљ да штити живот и здравље и да обезбеди поштовање људске личности. Он унапређује узајамно разумевање, пријатељство, сарадњу и трајан мир међу свим народима.

НЕПРИСТРАСНОСТ

Он не прави никакву разлику према народности, раси, верским убеђењима, класи или политичком мишљењу.
Он настоји да ублажи страдање појединаца, руковођен само њиховим потребама дајући
првенствено најхитнијим случајевима несрећа.

НЕУТРАЛНОСТ

Да би очувао поверење свих, Покрет се не опредељује у непријатељствима и не ангажује се у
било које време у расправама политичке, расне, верске или идеолошке природе.

НЕЗАВИСНОСТ

Покрет је независтан. Национална друштва, као помоћни органи хуманитарних служби својих влада и подвргнута законима у њиховим земљама, морају увек да сачувају своју аутономију која ће им
омогућити да у свако доба делују у складу са принципима покрета.

ДОБРОВОЉНОСТ

То је добровољни покрет за помоћ, који не покреће жеља за стицање користи.

ЈЕДИНСТВО

У једној земљи може постојати само једно друштво Црвеног крста или Црвеног полумесеца.
Оно мора бити доступно свима и спроводити своју хуманитарну делатност на целој територији.

УНИВЕРЗАЛНОСТ

Међународни покрет Црвеног крста или Црвеног полумесеца, у коме сва друштва имају једнаки статус
и деле једнака права и дужности да се међусобно помажу, је универзалан.

Основни принципи усвојени су на XX Међународној конференцији Црвеног крста у
Бечу 1965. године. Ово је ревидирани текст који се налази у Статуту Међународног

покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца који је усвојен у Женеви 1966. године.
*Државе су дужне да у свако доба поштују приврженост свих саставних делова Покрета Основним
принципима*. Члан 2. Тачка 4. Статута Покрета који су 1966. године усвојиле све државе света и
сва Национална друштва Црвеног крста и Црвеног полумесеца.  

Принципи Црвеног крста

ЈЕДИНСТВО

НЕПРИСТРАСНОСТ

НЕУТРАЛНОСТ

НЕЗАВИСНОСТ

ХУМАНОСТ

УНИВЕРЗАЛНОСТ

ДОБРОВОЉНОСТ