ПРВА ПОМОЋ ДЕЦИ-ПРВА ПОМОЋ ЗА ДЕЦУ

Ове године у оквиру обележавања Светског дана прве помоћи у фокусу су деца.
Веома је важно да се деца едукују и схвате зашто је значајно да могу да пруже прву помоћ повређенима. Често су изложена повредама у кући, парку, на игралишту. Због немогућности препознавања опасности деца могу бити угрожена у току свакодневних активности. Деца старијег школског узраста могу задобити повреде везане за интензивне спортске активности, као и вршњачко насиље. Саобраћајне незгоде су један од најчешћих узрока повређивања у дечијем узрасту.