Одржан једнодневни тренинг за специјализовану јединицу цивилне заштите за пружање прве помоћи

У оквиру својих редовних активности Црвени крст Јагодина je у сарадњи са Одељењем за ванредне ситуације у Јагодини организовао једнодневни тренинг за специјализовану јединицу цивилне заштите за пружање прве помоћи. Предавач је био др Иван Вукосављевић, потпредседник Црвеног крста Јагодина.
Ова јединица која броји 24 члана већ 5 година редовно има обуку, а веома је значајно да се упознају са новим међународним смерницама за прву помоћ и реани-мацију.