СКУПШТИНА ЦРВЕНОГ КРСТА

СПИСАК ЧЛАНОВА СКУПШТИНЕ ЦРВЕНОГ КРСТА ЈАГОДИНА

ЗА МАНДАТНИ ПЕРИОД 2014-2018 ГОДИНЕ 

 

 1.    Глигоријевић Драгица …………………………………………………………. М3 „Главинци“,
 2.    Милошевић Предраг ………………………………………………………….. МЗ „Драгоцвет“,
 3.    Рајић Станимир …………………………………………………………………. МЗ „Кончарево“,
 4.    Јеремић Живорад …………………………………………………………………… МЗ „Рибаре“,
 5.    Маленовић Стефан …………………………………………………………… МЗ „Стрелиште“,
 6.    Војиновић Дарко …………………………………………………………………….. МЗ „Табане“,
 7.    Милетић Слободан …………………………………………………………….. МЗ „Стрижило“,
 8.    Марковић Милијанка ………………………………………………………………. МЗ „Центар“,
 9.    Вујадиновић Весна ………………………………………………………………….. МЗ „Пивара“,
 10.   Дојчиновић Славољуб ……………………………………………… Индустрија каблова,
 11.   Миљковић Срђан ……………………………………………………. Електродистрибуција,
 12.   Марковић Радивоје ………………………………………. Полицијска Управа Јагодина,
 13.   Марковић Славиша ………………………………….. Предшколска установа Пионир,
 14.   Гајић Драгана ……………………………………………………………. ОШ „Горан Остојић“,
 15.   Михајловић Мирослава ……………………………………… ОШ „Радислав Никчевић“,
 16.   Драгојевић Милка …………………………………………………………. ОШ „17. Октобар“,
 17.   Нинковић Весна ………………………………………………………. ОШ „Рада Миљковић“,
 18.   Јаковљевић Славица ………………………………………………….. ЕГШ „Никола Тесла“,
 19.   Темељковић Радмила ………………………………. Гимназија„Светозар Марковић“,
 20.   Веселиновић Небојша …………………………………………………… Историјски архив,
 21.   Јаркин Биљана …………………………………………………. Општа болница Јагодина,
 22.   Трајковић Радмила ……………………………………………. Центар за социјални рад,
 23.   Словић Јелена …………………………………………………………………………………… ОТЈ,
 24.   Димитријевић Јелена ………………….. Актив сарадника за обуку Прве помоћи,
 25.   Вукосављевић Иван …… Актив сарадника на здрав. превентивну делатност.

ФУНКЦИЈА ЧЛАНА СКУПШТИНЕ ЦРВЕНОГ КРСТА ЈАГОДИНА ЈЕ ВОЛОНТЕРСКА.