СЕКРЕТАР

СЕКРЕТАР ЦРВЕНОГ КРСТА ЈАГОДИНА

Untitled-1Татјана Ристић

Рођена је 02.12.1963. године. Основну и средњу школу завршила у Јагодини, а Природно-матeматички факултет у Крагујевцу. Радила је као професор хемије, дугогодишњи члан и волонтер Црвеног крста. Ангажовањем у раду организације исказала своју хуманост, поседује стручност и организацине способности. Доказала је своју приврженост међународним принципима Црвеног крста.

Од 1996. године бирана у управним органима, а у два сазива Одбора Црвеног крста Јагодина бирана за потпредседника. Од октобра 2000.  до  новембра 2001. године успешно председавала организацијом. Била је члан Скупштине Црвеног крста Србије, обављала је функцију потпредседника УО ЦК Јагодина.

За председника организације изабрана је 2010. године. Од новембра 2013. године именована је за секретара Црвеног крста Јагодина. Похађала је многе семинаре Црвеног крста Србије: Промоција хуманих вредности, Међународно хуманитарно право, семинаре за пружање психо-социјалне помоћи избеглим и расељеним лицима. Као просветни радник посебно се истакла у раду са подмлатком и омладином Црвеног крста и била иницијатор многих акција. Мајка је двоје деце. За своју доказану хуманост и дугогодишњи волонтерски рад носилац је Сребрног знака Црвеног крста Србије, ужива углед међу чланством и грађанима.