ПОТПРЕДСЕДНИК

Војиновић Дарко

 

Рођен 11.08.1983. године завршио је Електротехничку школу, члан Црвеног крста постао је 1990. године, а активиста и председник подмлатка и омладине 1997. године.  У два мандата биран је за председника омладине Црвеног крста. Као ученик, а затим  као омладинац исказао је своју хуманост у волонтерском раду Црвеног крста, а највише у вршњачкој едукацији (борба против заразних болести, наркоманије, промоцији хуманих вредности) итд.

Похађао је већи број семинара Црвеног крста Србије и касније учествовао у реализацији тих програма. Активно се бавио око обуке младих из области ,,прве помоћи,, и поседује лиценцу инструктора прве помоћи Црвеног крста Србије. За своју приврженост Црвеном крсту и исказану хуманост на делу одликован је као млад човек сребрним знаком Црвеног крста Србије.

Ужива поверење у јавности, а посебно код младих.

Функција потпредседника црвеног крста  је волонтерска.