НАДЗОРНИ ОДБОР

СПИСАК ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

ЗА МАНДАТНИ ПЕРИОД 2014 – 2018. ГОДИНЕ

 

1. Ђорић Анђелија

2. Маровић Бобан

3. Глигоријевић Петар

 

ФУНКЦИЈА ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦРВЕНОГ КРСТА ЈЕ ВОЛОНТЕРСКА.