Црвени крст Јагодина

Црвени крст Јагодинa делује и ради још од краја давне 1876 године када су забележене прве активности на хуманитарном ангажовању групе виђенијих људи тадашње Јагодине, окупљених око црквеног одбора као и чланице кола српских сестара. Било је то пружање помоћи или помагање сиромашним мештанима који су живели без средстава за живот, пре свега болеснима, невољној деци и сирочадима као и рањеницима из разних ратова. Хуманитарне активности су настављене са малим прекидима све до данашњих дана. Од 1946. до 1967. године у Јагодини је деловао Срески одбор Црвеног крста задужен за активности и по мањим општинама које гравитирају Јагодини. Општински одбор Црвеног крста Јагодина броји 7976 чланова од тога одраслих 2246, подмладак и омладина броји 5730 члана, распоређених у 56 основних организација по предузећима, установама и месним заједницама. Црвени крст окупља преко 5000 добровољних даваоца крви и преко 300 волонтера и активиста. Поседује сопствени објекат површине 660 метара квадратних и обезбедио простор и опрему за све програмске активности и пројекте које реализује Општинска органзација као што су: Обука прве помоћи, обука екипе за деловање у несрећама, реализација програма народних кухиња, организовање разних радионица у пружању психо’социјалне подршке различитим групама, програм бриге о старима, добросуседска помоћ, програм дифузија Црвеног крста, пружање хуманитарне помоћи за локално угрожено становништво у храни, лековима и разним помагалима, организовање и извођење акција добровољног давалаштва крви и спровођење мотивације из области давалаштва и друге традиционалне активности Црвеног крста Србије. Посебно истичемо активност омладине и подмлатка као и активност омладинске теренске јединице. Млади су ангажовани у скоро свим активностима а посебно кроз програм дифузије Црвеног крста кроз вршњачку едукацију из области превентиве здравствене заштите, кроз активности у борби против болести зависности као што су наркоманија, алкохолизам и пушење. Њихова активност се огледа и кроз реализацију кампања у борби против АИДС-а, ТБЦ-а, очувања здраве животне средине, заштите репродуктивног здравља, јачања толеранције итд.

Општина Јагодина броји нешто више од 82000 становника и има 52 сеоске месне заједнице и 8 градских. Седиште је административног, културног и привредног центра Поморавског округа за 6 општина (Јагодина, Ћуприја, параћин, Свилајнац, Деспотовац, Рековац). Општина на свом подручју има од значајних установа и следеће институције: Педагошки факултет, 10 основних и 4 средње школе, Раднички универзитет за чколовање одраслих, завичајни музеј, Музеј наиве (једини у Србији), Дом ученика и студената, Здравствени центар са 220 постеља, Геронтолошки центар са 250 постеља, Окружни општински суд, велики спортски центар Јаса са свим пратећим објектима и теренима за све спортове. Такоће на територији Општине се налазе и други значајни споменици културе и знаменитости. Од 1992. Јагодина је била важан индустријски центар са јако организованом пољопривредном производњом а позната по индустрији каблова, Пивари, месној индустрији Јухор, агроиндустријском комбинату АИК, текстилном и прехрамбеном индустријом са укупно 20000 радника, да би данас на заводу за запошљавање достигла цифру од преко 15000 незапослених или оних који су изгубили посао а што се индустрије тиче углавном је све пропало.

На подручју Општине Јагодина од 1991. до 2000. године Црвени крст је регистровао преко 5000 расељених са Косова и Метохије, а близу 3200 избеглица из Хрватске и Босне од којих се вратило нешто више од 1000.

Преко 12% становништва живи испод доње границе сиромаштва. Црвени крст Јагодина током последњих година помогао је 20000 лица кроз директну помоћ или индиректно кроз помоћ установама као што су Геронтолошки центар, колективни центри, школе, вртићи, Здравствени центар. Помоћ је пружана социјално-угроженим лицима кроз програм народне кухиње, програм бриге о старима, пензионерима са ниским примањима, самохраним родитељима, деци без родитеља, болесним и изнемоглим.