,,МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ У НЕРАВНОПРАВНОМ СВЕТУ“

Ментално здравље често се назива ,,емоционалним здрављем“ или ,,благостањем“ и једнако је важно као и добро физичко здравље. Добро ментално здравље карактерише способност особе да испуни бројне кључне функције и активности. Већина симптома проблема са менталним здрављем  подељена је традиционално у групе  ,,неуротичних“ или ,,психотичних“.

Пандемија Ковида-19 додатно је истакла утицај неуравнотежености у друштву на здравствене исходе популације. Нарочито велики утицај по ментално здравље имале су: изолација, дистанцирање, као и дуготрајно стање повишене епидемиолошке опасности.