МЕЂУНАРОДНИ ДАН ТОЛЕРАНЦИЈЕ

Црвени крст Јагодина је низом интерактивних радионица обележио Међународни дан толеранције.
Подизањем свести о толеранцији подиже се свест о проблемима као што су насиље, конфликти и дискриминација.

Бити толерантан је морална дужност сваког појединца, одговорност и врлина. Толеранцији се учимо у породици, школи и социјалном окружењу. Тако учимо како да сукобе решавамо мирним путем, како да прихватимо особе који су посебни и различитипо својој вери, пореклу, националности и обичајима.
Зато су нам циљна група били наши најмлађи који могу путем оваквих едукација да буду толерантни према особама из свог окружења.