УПРАВНИ ОДБОР

СПИСАК ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА

ЗА МАНДАТНИ ПЕРИОД 2014-2018. ГОДИНЕ

 

1. Милошевић Славица

2. Војиновић Дарко

3. Вукосављевић Иван

4. Миљковић Срђан

5. Темељковић Радмила

6. Петровић Милан

7. Димитријевић Јелена

 

ФУНКЦИЈА ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦРВЕНОГ КРСТА ЈЕ ВОЛОНТЕРСКА.