Црвени крст Јагодина у складу са потребама организује обуку прве помоћи у трајању од 12 часова за запослене у предузећима и фирмама.

Лиценцирани предавачи полазнике оспособљавају да могу да пруже прву помоћ повређеним лицима до указивања стручне медицинске помоћи.

Црвени крст Јагодина на основу члана 10. Закона о Црвеном крсту Србије („Службени гласник“ број 107/2005) издаје уверења полазницима.