Јагодина
Архива вести
Посетиоци

Flag Counter

Планиране акције за 2014. годину 

 ЈАНУАР 1. 10.01.2014. ООЦК НОВО ЛАНИШТЕ
2. 19.01.2014. ООЦК ДУБОКА
3. 26.01.2014. ГОЛУБАРИ
ФЕБРУАР 4. 09.02.2014. МЗ РИБАРЕ
5. 21.02.2014. ПОДРУЖНИЦА ЦК КАБЛОВИ – ЈАГОДИНА
МАРТ 6. 06.03.2014. ДДК „СИКИ“ РАКИТОВО
7. 08.03.2014. 8 МАРТ „ДАН ЖЕНА“ ЦК ЈАГОДИНА
8. 16.03.2014. ООЦК МАЈУР
9. 23.03.2014. ООЦК КОНЧАРЕВО
10 28.03.2014. ПОДРУЖНИЦА ЦК ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА
АПРИЛ 11 04.04.2014. ПОДРУЖНИЦА ЦК КОЛАРЕ
12 08.04.2014. УДРУЖЕЊЕ РОМА
13 16.04.2014. ПОДРУЖНИЦА ЦК ПУ ЈАГОДИНА
14 24.04.2014. ПОДРУЖНИЦА ЦК КАБЛОВИ
15   СРЕДЊЕ ШКОЛЕ …… НИШ
МАЈ 16 04.05.2014. ООЦК ДРАГОЦВЕТ
17 09.05.2014. ООЦК МИЛОШЕВО
18 15.05.2014. ПОДРУЖНИЦА ЦК ПИВАРА
19 24.05.2014. ПОДРУЖНИЦА ЦК КАБЛОВИ – Мајски сусрети
ЈУН 20 01.06.2014. МЗ РИБАРЕ
21 05.06.2014. ПОДРУЖНИЦА ЦК СТАНДАРД
22 28.06.2014. ДДК „СИКИ“ РАКИТОВО
ЈУЛИ 23 11.07.2014. ПОДРУЖНИЦА ЦК КАБЛОВИ
24 20.07.2014. ПОДРУЖНИЦА ЦК КОНЧАРЕВО
25 30.07.2014. ООЦК НОВО ЛАНИШТЕ
АВГУСТ 26 10.08.2014. ООЦК ДУБОКА
27 15.08.2014. ООЦК ГЛАВИНЦИ
28 22.08.2014. ПОДРУЖНИЦА ЦК КАБЛОВИ
29 31.08.2014. МЗ СИОКОВАЦ, ДЕОНИЦА
СЕПТЕМБАР 30 07.09.2014. ООЦК ДРАГОЦВЕТ
31 11.09.2014. ПОДРУЖНИЦА ЦК ПИВАРА
ОКТОБАР 32 15.10.2014. ПОДРУЖНИЦА ЦК ПУ ЈАГОДИНА
33 19.10.2014. ДДК „СИКИ“ РАКИТОВО
НОВЕМБАР 34 09.11.2014. ООЦК НОВО ЛАНИШТЕ
35 21.11.2014. ПОДРУЖНИЦА ЦК КАБЛОВИ
36 30.11.2014. ПОДРУЖНИЦА ЦК КОНЧАРЕВО
37   СРЕДЊЕ ШКОЛЕ………. НИШ
ДЕЦЕМБАР 38 05.12.2014. ПОДРУЖНИЦА ЦК КОЛАРЕ
39 12.12.2014. ПОДРУЖНИЦА ЦК КАБЛОВИ
40 24.12.2014. ПОДРУЖНИЦА ЦК ПИВАРА
41 25.12.2014. АКТИВ УДК „СИКИ“ – КОЛОНИЈА ЂУРЂЕВО БРДО
Print Friendly, PDF & Email
Црвени крст
 Општина Јагодина

CrveniKrstSrbije